Đăng ký mua xe Exciter để được tham gia chương trình quay thưởng.

Ghé đại lý bất kỳ để mua xe Exciter và nhận phiếu dự thưởng.​

Lưu ý: bạn cần đăng ký ở bước 1 để được nhận phiếu dự thưởng

Điền thông tin dự thưởng và quay thưởng ngay.